Bảng xếp hạng Nhà thám hiểm đại tài
# Tên Cấp độ Kinh nghiệm Phe phái Thời gian chơi Tình trạng
AnhJ_Be 42
36.83%
Los Santos 2538 giờ Offline
Homie_Noo

VIP Gold

38
11.78%
Los Santos 1840 giờ Offline
Kid_Map 37
45.33%
San Fierro 2727 giờ Offline
4 Hoa_GoodBoy 35
8.53%
Los Santos 3274 giờ Offline
5 Kwon_Yuri 35
0.38%
San Fierro 2496 giờ Offline
6 Duy_Dubaii 34
21.46%
San Fierro 2925 giờ Offline
7 TayMon_Khanh 33
75.29%
Los Santos 2187 giờ Offline
8 Quan_Idol

VIP Gold

33
46.84%
Los Santos 974 giờ Offline
9 Alexander_KenS 33
35.62%
Los Santos 2128 giờ Offline
10 PhamDuy_Khiem 32
99.75%
San Fierro 1304 giờ Offline
11 Jack_William

VIP Gold

32
68.94%
San Fierro 1639 giờ Online
12 Ken_Rosenberg 31
83.47%
Los Santos 1782 giờ Offline
13 Ngoc_Ha

VIP Gold

31
68.92%
Los Santos 2245 giờ Offline
14 Thats_Culua

VIP Gold

31
66.85%
San Fierro 126 giờ Offline
15 Yu_Longg 31
45.27%
San Fierro 987 giờ Offline
16 Ngoc_My 31
34.46%
Los Santos 1592 giờ Offline
17 Black_Warriors

VIP Gold

30
20.16%
San Fierro 1391 giờ Offline
18 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

30
8%
San Fierro 2581 giờ Online
19 Mike_MacCarthy 30
3.42%
San Fierro 874 giờ Offline
20 Hitagi_Senjougahara

VIP Gold

30
2.56%
San Fierro 1643 giờ Offline
21 George_Campbell 29
92.59%
San Fierro 1769 giờ Offline
22 Shelby_Gwen 29
91.35%
San Fierro 1565 giờ Offline
23 Natalie_Cobalt

VIP Gold

29
69.96%
Los Santos 2211 giờ Online
24 KinG_Dubaii

VIP Gold

29
48.53%
Los Santos 2709 giờ Offline
25 Hoang_Tuan 29
37.68%
San Fierro 786 giờ Offline
26 Real_Johnson 29
34.65%
San Fierro 1110 giờ Offline
27 CaLi_Tran 29
34.53%
Los Santos 2341 giờ Offline
28 Linh_Bashi 29
10.35%
San Fierro 902 giờ Offline
29 John_Edwards

VIP Sliver

29
8.8%
San Fierro 1221 giờ Offline
30 Baru_Mo 28
85.07%
San Fierro 1460 giờ Offline
31 Vang_Ls 28
81.12%
San Fierro 581 giờ Offline
32 Le_BaoHuy

VIP Sliver

28
80.51%
San Fierro 1384 giờ Offline
33 Elizabeth_Alexandra 28
79.61%
San Fierro 1416 giờ Offline
34 Kid_Quad 28
77.67%
Los Santos 522 giờ Offline
35 NguyenThai_Wang 28
69%
Los Santos 1400 giờ Offline
36 Chu_Muoi 28
62.9%
San Fierro 1770 giờ Offline
37 OG_Loc 28
61.27%
San Fierro 1919 giờ Offline
38 Luong_Nam 28
60.64%
San Fierro 388 giờ Offline
39 Tony_Montana 28
59.25%
San Fierro 720 giờ Offline
40 Under_Fraternity 28
57.93%
San Fierro 479 giờ Offline
41 George_Hughes 28
50.01%
San Fierro 532 giờ Offline
42 Hung_Grover 28
45.02%
Los Santos 584 giờ Offline
43 SuHuynh_Tan 28
40.61%
Los Santos 1560 giờ Offline
44 Hau_Saker

VIP Sliver

28
37.05%
Los Santos 812 giờ Offline
45 Iam_Shipper 28
32.54%
San Fierro 707 giờ Offline
46 Mafues_Stament 28
29.46%
San Fierro 1133 giờ Offline
47 Bong_Breaker

VIP Gold

28
25.28%
San Fierro 965 giờ Offline
48 Scout_Teddy 28
11.39%
San Fierro 961 giờ Offline
49 GoGa_Luther 28
9.88%
San Fierro 289 giờ Offline
50 xinh_ngoan 27
96.29%
Los Santos 1750 giờ Offline
51 best_ofwas 27
79.98%
San Fierro 913 giờ Offline
52 thanh_khanh 27
65.59%
Los Santos 1532 giờ Offline
53 Shiro_Kun

VIP Gold

27
62.7%
Los Santos 701 giờ Online
54 Kwon_Moon 27
52.85%
San Fierro 1575 giờ Offline
55 Alad_Din 27
38.83%
San Fierro 1122 giờ Offline
56 Nohara_Rin 27
13.12%
San Fierro 1949 giờ Offline
57 Toby_Truong 27
11.25%
Los Santos 1140 giờ Offline
58 vohoai_hieu

VIP Gold

27
9.68%
Los Santos 2128 giờ Offline
59 Charles_Nicholas 27
1.68%
Los Santos 1228 giờ Offline
60 Kazuto_Kun 26
92.09%
Los Santos 881 giờ Offline
61 PiTou_Edgar 26
87.73%
Los Santos 1817 giờ Offline
62 Marthew_Malacher 26
73.78%
Los Santos 867 giờ Offline
63 Minh_Tjen 26
70.32%
Los Santos 1308 giờ Offline
64 Bear_Guardian

VIP Gold

26
70.01%
Los Santos 1637 giờ Offline
65 Ken_Natsu 26
54.26%
San Fierro 636 giờ Offline
66 Sir_Galletas 26
43.99%
San Fierro 1628 giờ Offline
67 ND_Long 26
43.46%
San Fierro 1006 giờ Offline
68 Phuc_Dubaii

VIP Gold

26
41.52%
San Fierro 1798 giờ Offline
69 LonqDinh_Quang 26
38.44%
San Fierro 1157 giờ Online
70 MinhHieu_Dolce

VIP Gold

26
34.37%
San Fierro 2132 giờ Offline
71 Cyrus_KingS 26
33.92%
San Fierro 746 giờ Offline
72 Link_graviss

VIP Gold

26
31.44%
Los Santos 1476 giờ Offline
73 Huyy_Hoangg 26
19.18%
Los Santos 584 giờ Offline
74 David_Minions 26
11.79%
San Fierro 1541 giờ Offline
75 Aaron_Rothschild 26
6.32%
Los Santos 1591 giờ Offline
76 RoTi_Dominich 25
80.02%
Los Santos 808 giờ Offline
77 thai_mb 25
74.52%
Los Santos 996 giờ Offline
78 Jiro_VinSmoke 25
64.2%
Los Santos 1329 giờ Offline
79 Cong_Nam 25
59.24%
Los Santos 893 giờ Offline
80 Ngoquoc_Viet

VIP Gold

25
54.63%
San Fierro 1471 giờ Offline
81 MinhDat_Dolce

VIP Gold

25
47.54%
Los Santos 1251 giờ Offline
82 Bu_Liem 25
44.25%
Los Santos 731 giờ Offline
83 Khon_Z 25
37.28%
San Fierro 688 giờ Offline
84 Shun_Ravenus

VIP Gold

25
34.61%
Los Santos 638 giờ Online
85 GTA_Junichiro 25
28.09%
San Fierro 950 giờ Offline
86 NguyenQuang_Vinh 25
26.52%
Los Santos 1033 giờ Offline
87 Pamel_Shangeo 25
21.68%
San Fierro 627 giờ Offline
88 Vincent_Kompany 25
12.27%
San Fierro 919 giờ Offline
89 Speed_Nam 25
8.74%
San Fierro 653 giờ Offline
90 LaughingCoffin_Gen 24
96.13%
San Fierro 709 giờ Offline
91 Alessia_Sam 24
95.42%
Los Santos 1805 giờ Offline
92 GD_Haii 24
78.79%
Los Santos 373 giờ Offline
93 BosS_Netker 24
78.51%
Los Santos 377 giờ Offline
94 Nhi_Nhi 24
73.09%
San Fierro 1031 giờ Offline
95 Long_Tan 24
61.79%
San Fierro 995 giờ Offline
96 pewdiepie_manh 24
61.63%
Los Santos 787 giờ Offline
97 Leonard_Smith 24
52.4%
Los Santos 1232 giờ Offline
98 Khiem_Pham 24
42.4%
Los Santos 2560 giờ Online
99 Cristone_Yeppi 24
39.37%
San Fierro 1726 giờ Offline
100 Trann_Duyy 24
36.27%
Los Santos 375 giờ Offline