Bảng xếp hạng Nhà thám hiểm đại tài
# Tên Cấp độ Kinh nghiệm Phe phái Thời gian chơi Tình trạng
AnhJ_Be 42
74.71%
Los Santos 2539 giờ Offline
Homie_Noo

VIP Gold

38
71.3%
Los Santos 1893 giờ Offline
Kid_Map 37
45.33%
San Fierro 2727 giờ Offline
4 Hoa_GoodBoy 35
8.65%
Los Santos 3275 giờ Offline
5 Kwon_Yuri 35
0.55%
San Fierro 2496 giờ Offline
6 Jack_William

VIP Gold

34
64.81%
San Fierro 1790 giờ Offline
7 Duy_Dubaii 34
21.46%
San Fierro 2929 giờ Offline
8 Quan_Idol

VIP Gold

34
0.89%
Los Santos 1031 giờ Offline
9 TayMon_Khanh 33
75.29%
Los Santos 2187 giờ Offline
10 Alexander_KenS 33
52.22%
Los Santos 2154 giờ Offline
11 PhamDuy_Khiem 32
99.75%
San Fierro 1306 giờ Offline
12 Ngoc_Ha 32
15.54%
Los Santos 2311 giờ Offline
13 Ken_Rosenberg 31
83.47%
Los Santos 1782 giờ Offline
14 Thats_Culua

VIP Gold

31
79.18%
San Fierro 126 giờ Offline
15 Yu_Longg

VIP Gold

31
45.35%
San Fierro 987 giờ Offline
16 Ngoc_My 31
35.54%
Los Santos 1593 giờ Offline
17 Black_Warriors

VIP Gold

30
85.14%
San Fierro 1477 giờ Offline
18 Natalie_Cobalt 30
68.24%
Los Santos 2336 giờ Offline
19 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

30
10.7%
San Fierro 2733 giờ Offline
20 Hitagi_Senjougahara 30
6.76%
San Fierro 1661 giờ Offline
21 Shelby_Gwen

VIP Gold

30
5.51%
San Fierro 1607 giờ Offline
22 Mike_MacCarthy 30
3.42%
San Fierro 907 giờ Offline
23 George_Campbell 29
92.59%
San Fierro 1769 giờ Offline
24 Jethro_Matthew

VIP Gold

29
64.31%
Los Santos 2789 giờ Offline
25 CaLi_Tran 29
44.2%
Los Santos 2355 giờ Offline
26 Hoang_Tuan 29
37.68%
San Fierro 786 giờ Offline
27 Real_Johnson 29
34.65%
San Fierro 1116 giờ Offline
28 Linh_Bashi 29
10.35%
San Fierro 902 giờ Offline
29 Jan_Edwards

VIP Sliver

29
9.66%
San Fierro 1459 giờ Offline
30 John_Edwards 29
8.8%
San Fierro 1221 giờ Offline
31 Baru_Mo 28
85.07%
San Fierro 1461 giờ Offline
32 Vang_Ls 28
81.12%
San Fierro 581 giờ Offline
33 Elizabeth_Alexandra 28
79.61%
San Fierro 1416 giờ Offline
34 Kid_Quad 28
77.67%
Los Santos 522 giờ Offline
35 NguyenThai_Wang 28
69.58%
Los Santos 1402 giờ Offline
36 Chu_Muoi

VIP Gold

28
66.03%
San Fierro 1803 giờ Offline
37 Hau_Saker

VIP Sliver

28
62.83%
Los Santos 834 giờ Offline
38 OG_Loc 28
61.27%
San Fierro 1919 giờ Offline
39 Luong_Nam 28
61.18%
San Fierro 388 giờ Offline
40 Tony_Montana 28
59.25%
San Fierro 720 giờ Offline
41 Under_Fraternity 28
57.93%
San Fierro 479 giờ Offline
42 George_Hughes 28
50.01%
San Fierro 532 giờ Offline
43 Hung_Grover 28
45.02%
Los Santos 584 giờ Offline
44 SuHuynh_Tan 28
40.61%
Los Santos 1560 giờ Offline
45 Iam_Shipper 28
32.54%
San Fierro 707 giờ Offline
46 Mafues_Stament 28
29.46%
San Fierro 1133 giờ Offline
47 Bong_Breaker 28
25.28%
San Fierro 965 giờ Offline
48 Link_graviss

VIP Gold

28
14.09%
Los Santos 1591 giờ Offline
49 Scout_Teddy 28
11.39%
San Fierro 961 giờ Offline
50 MinhHieu_Dolce

VIP Gold

28
9.94%
San Fierro 2213 giờ Offline
51 GoGa_Luther 28
9.88%
San Fierro 289 giờ Offline
52 LonqDinh_Quang

VIP Gold

28
3.53%
San Fierro 1223 giờ Offline
53 xinh_ngoan 28
1.14%
Los Santos 1761 giờ Offline
54 Shiro_Kun 27
81.09%
Los Santos 717 giờ Offline
55 best_ofwas 27
79.98%
San Fierro 913 giờ Offline
56 thanh_khanh 27
65.59%
Los Santos 1532 giờ Offline
57 MinhDat_Dolce

VIP Gold

27
56.45%
Los Santos 1366 giờ Offline
58 Kwon_Moon 27
53.99%
San Fierro 1575 giờ Offline
59 Alad_Din 27
38.83%
San Fierro 1122 giờ Offline
60 vohoai_hieu 27
35.12%
Los Santos 2169 giờ Offline
61 Nohara_Rin 27
13.12%
San Fierro 1949 giờ Offline
62 Toby_Truong 27
11.25%
Los Santos 1140 giờ Offline
63 Bear_Guardian 27
3.09%
Los Santos 1662 giờ Offline
64 Charles_Nicholas 27
1.68%
Los Santos 1270 giờ Offline
65 PiTou_Edgar 26
94.3%
Los Santos 1826 giờ Offline
66 Kazuto_Kun

VIP Sliver

26
92.09%
Los Santos 883 giờ Offline
67 Marthew_Malacher 26
76.39%
Los Santos 883 giờ Offline
68 Minh_Tjen 26
70.32%
Los Santos 1308 giờ Offline
69 Cong_Nam 26
70.12%
Los Santos 938 giờ Online
70 Ken_Natsu 26
54.26%
San Fierro 636 giờ Offline
71 Sir_Galletas 26
43.99%
San Fierro 1628 giờ Offline
72 ND_Long 26
43.46%
San Fierro 1006 giờ Offline
73 Phuc_Dubaii 26
43.43%
San Fierro 1837 giờ Offline
74 Ngoquoc_Viet

VIP Gold

26
38.06%
San Fierro 1534 giờ Offline
75 Cyrus_KingS 26
33.92%
San Fierro 746 giờ Offline
76 Huyy_Hoangg 26
19.18%
Los Santos 584 giờ Offline
77 David_Minions 26
11.79%
San Fierro 1547 giờ Offline
78 Aaron_Rothschild 26
6.42%
Los Santos 1591 giờ Offline
79 RoTi_Dominich 25
80.02%
Los Santos 809 giờ Offline
80 Shin_Joker

VIP Gold

25
78.23%
San Fierro 719 giờ Offline
81 thai_mb 25
74.52%
Los Santos 996 giờ Offline
82 GD_Haii

VIP Gold

25
74.51%
Los Santos 424 giờ Offline
83 Jiro_VinSmoke 25
71.09%
Los Santos 1331 giờ Offline
84 Quang_Tri

VIP Gold

25
57.78%
San Fierro 1898 giờ Offline
85 Shun_Ravenus 25
53.47%
Los Santos 688 giờ Offline
86 Bu_Liem 25
48.12%
Los Santos 737 giờ Offline
87 Pamel_Shangeo 25
37.95%
San Fierro 649 giờ Offline
88 Khon_Z 25
37.28%
San Fierro 688 giờ Offline
89 GTA_Junichiro 25
28.09%
San Fierro 950 giờ Offline
90 NguyenQuang_Vinh 25
26.52%
Los Santos 1033 giờ Offline
91 Vincent_Kompany 25
12.27%
San Fierro 919 giờ Offline
92 LaughingCoffin_Gen 25
9.52%
Los Santos 721 giờ Offline
93 Speed_Nam 25
8.74%
San Fierro 653 giờ Offline
94 Bartholomew_Kuma

VIP Sliver

25
3.88%
Los Santos 1330 giờ Offline
95 buon_can

VIP Sliver

24
97.16%
San Fierro 740 giờ Online
96 Alessia_Sam 24
95.42%
Los Santos 1805 giờ Offline
97 Long_Tan 24
81.24%
San Fierro 1025 giờ Offline
98 BosS_Netker 24
78.51%
Los Santos 377 giờ Offline
99 Nhi_Nhi 24
73.09%
San Fierro 1031 giờ Offline
100 pewdiepie_manh 24
61.63%
Los Santos 787 giờ Offline