Bảng xếp hạng Giàu có nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
KinG_Dubaii

VIP Gold

45 272,417,031 2709 giờ Offline
Quan_Idol

VIP Gold

24 74,696,662 974 giờ Offline
Cade_Yeager

VIP Gold

18 64,122,855 608 giờ Online
4 Tai_Trans

VIP Gold

22 63,560,994 576 giờ Offline
5 Phuc_Dubaii

VIP Gold

35 61,790,972 1798 giờ Offline
6 Ngo_KhaBanh

VIP Gold

28 57,996,151 1014 giờ Offline
7 Kwan_House

VIP Gold

15 53,221,900 514 giờ Online
8 Simon_Dramex

VIP Sliver

20 44,931,736 368 giờ Offline
9 An_Nguyenx

VIP Sliver

15 40,560,294 329 giờ Offline
10 ba_phong

VIP Gold

9 35,189,625 182 giờ Offline
11 Homie_Noo

VIP Gold

34 33,021,560 1840 giờ Offline
12 Martinen_Ken

VIP Gold

17 24,724,022 575 giờ Offline
13 TranNgoc_Thien

VIP Gold

10 19,569,039 179 giờ Offline
14 Tho_Nguyenn

VIP Gold

39 19,527,795 1939 giờ Offline
15 Khang_TN

VIP Gold

13 18,192,370 189 giờ Offline
16 otaku_YEAH

VIP Sliver

14 12,800,881 272 giờ Offline
17 Javier_Zanetti

VIP Gold

28 11,617,509 999 giờ Offline
18 Tinh_Klose

VIP Gold

6 10,876,744 83 giờ Offline
19 Del_Piero

VIP Gold

47 10,307,771 3456 giờ Offline
20 Chuong_DepGai

VIP Gold

10 9,665,186 221 giờ Offline
21 Hao_Ben

VIP Gold

31 8,427,888 1106 giờ Online
22 Huu_Taj

VIP Gold

19 8,381,381 357 giờ Offline
23 Charlie_Paulx

VIP Sliver

18 7,940,808 524 giờ Offline
24 TranDat_Dolce

VIP Gold

12 7,565,608 297 giờ Offline
25 Tinh_Kun

VIP Gold

6 7,421,005 96 giờ Offline
26 Lemon_Ultimate

VIP Gold

31 7,418,504 1181 giờ Offline
27 Jeff_Mogilevich

VIP Gold

10 7,342,610 208 giờ Offline
28 Parzival_Guzman

VIP Gold

38 7,153,350 1047 giờ Offline
29 ricadomilos_trandans

VIP Gold

10 7,052,034 206 giờ Offline
30 Frank_Lyn

VIP Gold

5 6,773,628 64 giờ Offline
31 minh_tienngungu

VIP Gold

12 6,621,434 269 giờ Offline
32 Verniy_Frost

VIP Gold

17 6,509,297 325 giờ Offline
33 Shiro_Kun

VIP Gold

19 6,492,092 701 giờ Online
34 yahate_ok

VIP Gold

11 6,317,572 249 giờ Online
35 Tieu_Viem

VIP Platinum

32 6,249,250 1145 giờ Offline
36 Puerto_Rico

VIP Gold

6 6,159,640 56 giờ Offline
37 Nelson_Khanh

VIP Sliver

6 6,065,546 56 giờ Offline
38 bin_map

VIP Gold

15 6,025,674 484 giờ Online
39 Venus_Pislatinos

VIP Gold

16 6,000,097 480 giờ Offline
40 hieu_gaming

VIP Gold

13 5,997,720 270 giờ Offline
41 KhoaAnh_Nguyen

VIP Gold

27 5,821,667 820 giờ Offline
42 Ngo_Yen

VIP Gold

11 5,756,931 246 giờ Offline
43 Miccoy_Paladin

VIP Gold

15 5,640,296 426 giờ Offline
44 Nart_Sigourney

VIP Gold

31 5,634,039 1650 giờ Online
45 Ny_Mario

VIP Gold

13 5,625,364 206 giờ Offline
46 Thewolf_Kuro

VIP Gold

6 5,532,837 97 giờ Offline
47 Bao_Tai

VIP Gold

7 5,395,660 106 giờ Online
48 Francisco_Chavarria

VIP Gold

34 5,297,912 1534 giờ Offline
49 Karishma_SonTran

VIP Sliver

17 5,150,547 406 giờ Offline
50 Switch_Ricman

VIP Gold

27 5,052,594 944 giờ Offline
51 Loli_Megumin

VIP Sliver

19 4,995,724 559 giờ Offline
52 Pocky_Vialpando

VIP Gold

17 4,987,414 569 giờ Offline
53 Ryan_Gosling

VIP Sliver

23 4,879,806 637 giờ Offline
54 Trung_Hydra

VIP Gold

9 4,743,481 78 giờ Offline
55 Inu_Chan

VIP Gold

8 4,724,771 137 giờ Online
56 David_Boys

VIP Gold

6 4,713,062 76 giờ Offline
57 Jordan_Sancho

VIP Gold

4 4,531,529 42 giờ Online
58 Nam_Rogger

VIP Gold

8 4,393,515 135 giờ Offline
59 Lee_Chery

VIP Gold

23 4,175,652 1064 giờ Offline
60 Kay_Sebastian

VIP Gold

19 4,109,683 672 giờ Online
61 Link_graviss

VIP Gold

32 4,080,210 1476 giờ Offline
62 Rick

VIP Bronze

7 4,078,329 194 giờ Offline
63 Kit_Vy

VIP Gold

22 3,981,098 273 giờ Offline
64 Giang_Famous

VIP Gold

22 3,978,636 785 giờ Offline
65 Khanh_Nhut

VIP Sliver

7 3,918,128 118 giờ Offline
66 Freddy_Dever

VIP Gold

6 3,881,730 82 giờ Offline
67 Alexander_Dark

VIP Gold

19 3,528,686 751 giờ Offline
68 LaoDai_James

VIP Gold

28 3,454,934 1248 giờ Offline
69 Adelaide_Charmaine

VIP Gold

24 3,363,874 772 giờ Online
70 LacThanh_Dat

VIP Gold

36 3,320,519 1958 giờ Online
71 sam_pike

VIP Gold

5 3,291,573 47 giờ Offline
72 Jikey_Zx

VIP Gold

8 3,288,319 155 giờ Offline
73 Ethaniel_Nazytt

VIP Gold

38 3,218,143 1515 giờ Offline
74 Jack_KullN

VIP Gold

28 3,197,486 949 giờ Offline
75 Louis_Mon

VIP Sliver

9 3,191,678 164 giờ Offline
76 Smith_Winer

VIP Sliver

3 3,130,540 21 giờ Offline
77 Shun_Ravenus

VIP Gold

18 3,113,494 638 giờ Online
78 Tou_Federline

VIP Sliver

20 3,081,217 801 giờ Offline
79 Cam_Koi

VIP Gold

11 3,049,388 274 giờ Offline
80 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

37 3,002,957 2581 giờ Online
81 Early_Fox

VIP Gold

40 2,973,800 2180 giờ Offline
82 Harry_Pixel

VIP Gold

10 2,797,653 94 giờ Offline
83 Galvin_Boy

VIP Gold

21 2,773,601 769 giờ Online
84 Six_Cyril

VIP Gold

21 2,766,341 620 giờ Online
85 Herbert_Hoover

VIP Sliver

21 2,716,828 668 giờ Offline
86 Meo_warriors

VIP Gold

21 2,685,949 573 giờ Online
87 BiII_Gates

VIP Gold

20 2,652,666 387 giờ Offline
88 Duck_V

VIP Gold

25 2,532,032 911 giờ Offline
89 PDthinh_ken

VIP Gold

6 2,515,138 76 giờ Offline
90 Khoa_Dao

VIP Gold

4 2,503,945 38 giờ Offline
91 Dragon_Boss

VIP Gold

11 2,490,583 245 giờ Offline
92 Sang_Tranminh

VIP Gold

7 2,416,146 108 giờ Offline
93 Alex_Anh

VIP Gold

31 2,377,711 1221 giờ Offline
94 Hunter_Artemis

VIP Gold

22 2,297,574 588 giờ Offline
95 Harley_Quin

VIP Gold

41 2,280,184 2134 giờ Online
96 Bao_Khanh

VIP Gold

20 2,271,133 743 giờ Offline
97 Thang_Kim

VIP Sliver

7 2,266,066 116 giờ Online
98 Ga_Trong

VIP Gold

12 2,252,800 197 giờ Offline
99 buon_can

VIP Sliver

16 2,141,308 578 giờ Online
100 Hector_Cruise

VIP Gold

15 2,123,660 235 giờ Offline