tu_firestorm
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-26 13:35:22
2019-08-04 00:57:42
Offline
***.***.***.181
2090 giờ
42
7,401,777 $
( Trong người: 6,398,827 | Ngân hàng: 1,002,950 )
156
Market ( 1140.32996, -1450.89001, 15.8 )
1998-09-24

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 680
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1914
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Market
Máu: 853
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 48 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Tampa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 21 () - 62 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 888
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 622
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 33 () - 82 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19128

Có thể giao dịch

ID: 6865

Có thể giao dịch

ID: 19833

Có thể giao dịch

ID: 19314

Có thể giao dịch

ID: 19701

Có thể giao dịch

ID: 19701

Có thể giao dịch

ID: 1240

Có thể giao dịch

ID: 19343

Có thể giao dịch

ID: 19315

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn