Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/FC
Vào lúc: 2019-04-07 22:44:20
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-08-05 00:00:00
tranngoc_du
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-12-06 07:52:10
2019-04-08 07:12:01
Offline
***.***.***.207
473 giờ
15
4,013,474 $
( Trong người: 10,316 | Ngân hàng: 4,003,158 )
1
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
2005-04-12

Savanna

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1219
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 18 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 912
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 804
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18941

Có thể giao dịch

ID: 18865

Có thể giao dịch

ID: 18865

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn