tony_chopper

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
1
Crimes
2016-08-22 04:05:27
2019-10-18 21:34:46
Offline
***.***.***.126
796 giờ
35
12,943,526 $
( Trong người: 1,522,988 | Ngân hàng: 11,420,538 )
32
Market ( 1211.97998, -1325.31006, 13.56 )
1919-04-04

Tropic

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 36 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3691
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sanchez

Vị trí đỗ: Market
Máu: 872
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 515
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 5905
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18641

Không thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 18708

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn