shane_Vitamina

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-09-18 02:59:05
2019-09-15 19:03:41
Offline
***.***.***.228
221 giờ
11
4,352,428 $
( Trong người: 4,212,565 | Ngân hàng: 139,863 )
18
Idlewood ( 2220.66992, -1756.84998, 12.98 )
1917-01-01

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1943
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blista Compact

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1700
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 67 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1665
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 147 () - 141 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 909
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 119 () - 98 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Market
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18941

Có thể giao dịch

ID: 19023

Có thể giao dịch

ID: 18867

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19052

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn