ros_lam
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-12-20 22:11:23
2019-08-21 20:31:44
Offline
***.***.***.102
77 giờ
7
2,659,495 $
( Trong người: 1,893,713 | Ngân hàng: 765,782 )
4
Market ( 1174.91003, -1414.06995, 14.92 )
1936-05-13

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 84 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6577
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn