phuc_gaming

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2018-12-29 11:20:21
2019-09-16 07:56:29
Online
***.***.***.1
809 giờ
21
8,873,075 $
( Trong người: 134,500 | Ngân hàng: 8,738,575 )
27
None ( 225.71001, 1021.90002, 1084.02002 )
2000-01-02

Sanchez

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 878
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 25 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 958
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1811
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 2472
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buffalo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1311
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FCR-900

Vị trí đỗ: Market
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1681
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1851
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Savanna

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

ID: 19095

Có thể giao dịch

ID: 18913

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19035

Có thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn