Zerdali_Sierra
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-05-16 11:54:55
2019-05-17 08:35:39
Offline
***.***.***.36
2219 giờ
44
275,821 $
( Trong người: 232,264 | Ngân hàng: 43,557 )
174
Palomino Creek ( 2306.20996, -15.28, 26.75 )
2014-05-17

Admiral

Vị trí đỗ: Flint Range
Máu: 887
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Euros

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Clover

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 65 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Virgo

Vị trí đỗ: Flint Range
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19812

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18913

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn