Zane_Max
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-10-18 13:53:13
2019-07-09 23:18:10
Offline
***.***.***.178
2051 giờ
43
18,585,078 $
( Trong người: 3,183,468 | Ngân hàng: 15,401,610 )
150
Market ( 1125.25, -1415.13, 12.92 )
1981-09-10

PCJ-600

Vị trí đỗ: Market
Máu: 702
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 978
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BMX

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 700
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 98 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1828
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1946
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Shamal

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1781
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 34 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 872
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 608
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

HPV1000

Vị trí đỗ: Market
Máu: 637
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1754
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 325

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18971

Có thể giao dịch

ID: 19161

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn