Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/Aimbot
Vào lúc: 2019-07-18 19:17:49
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-10-16 00:00:00
Vu_Minn
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2014-01-17 13:56:02
2019-07-05 09:18:54
Offline
***.***.***.197
1045 giờ
25
165,565 $
( Trong người: 49,189 | Ngân hàng: 116,376 )
99
Market ( 1296, -1445.58997, 0.44 )
1914-02-01

Wayfarer

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 29 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 829
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2404
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 119 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 986
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 73 () - 71 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 87 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 72 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 50 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18911

Không thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 18968

Không thể giao dịch

ID: 18912

Không thể giao dịch

ID: 18896

Không thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 18891

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn