Truong_Sa
0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
2019-04-14 16:59:28
2019-05-16 19:22:26
Offline
***.***.***.199
36 giờ
4
22,105,937 $
( Trong người: 105,120 | Ngân hàng: 22,000,817 )
4
Downtown ( -1881.92004, 839.67999, 34.61 )
1997-10-24

Intruder

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 42 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 907
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 920
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 576
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 73 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18891

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn