Tran_GiaDat

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2017-06-22 12:34:32
2019-10-17 15:11:22
Offline
***.***.***.208
1077 giờ
23
18,551,785 $
( Trong người: 18,342,693 | Ngân hàng: 209,092 )
66
None ( 2577.46997, 1419.44995, 7701.99023 )
2004-01-13

Jester

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 19 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1753
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 19 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 838
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 77 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1980
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 18916

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn