TranDat_Dolce

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
10
Crimes
2019-04-07 14:57:28
2019-08-22 17:55:33
Offline
***.***.***.72
297 giờ
12
193,881,632 $
( Trong người: 7,565,608 | Ngân hàng: 186,316,024 )
38
Market ( 1296.98999, -1408.68994, 14.3 )
2000-07-17

Infernus

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1196
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: King's
Máu: 799
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Last Dime Motel
Máu: 2919
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Cheetah

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19515

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18941

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn