Tom_coi
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2019-06-03 09:40:17
2019-10-17 16:38:25
Offline
***.***.***.66
387 giờ
15
21,732,899 $
( Trong người: 1,679,839 | Ngân hàng: 20,053,060 )
57
Fallen Tree ( -485.98999, -521.98999, 25.05 )
2005-07-12

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 882
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 35 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 42 () - 117 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 45 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Patriot

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 2535
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 128 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: -2017

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn