Tinh_Son

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
12
Crimes
2015-07-03 21:50:16
2019-10-13 14:03:34
Offline
***.***.***.124
817 giờ
23
34,459,076 $
( Trong người: 31,096,593 | Ngân hàng: 3,362,483 )
45
None ( -1159.67004, 2908.25, 9993.12988 )
1995-06-23

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 3122
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 183 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2559
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 23 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18958

Có thể giao dịch

ID: 19032

Có thể giao dịch

ID: 18650

Không thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn