Ti_Orborne
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-06-20 11:23:57
2019-07-24 13:18:21
Offline
***.***.***.39
456 giờ
16
50,595,237 $
( Trong người: 1,259,826 | Ngân hàng: 49,335,411 )
52
None ( 2393.76001, 2655.1001, 8001.87012 )
1917-01-01

Sanchez

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1620
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 1 () - 201 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2802
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 904
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 882
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1795
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Quad

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 846
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 932
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 24 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 933
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 876
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 919
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Journey

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1986
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Remington

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Tornado

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Club

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 863
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1452
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1381
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FCR-900

Vị trí đỗ: Blueberry
Máu: 788
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 60 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Market
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19011

Có thể giao dịch

ID: 19318

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn