Tatsumi_Mine
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-01-19 15:42:23
2019-04-04 14:41:25
Offline
***.***.***.193
2150 giờ
43
43,250,884 $
( Trong người: 2,162,682 | Ngân hàng: 41,088,202 )
5
Palomino Creek ( 2316.62012, -15.32, 26.74 )
1996-09-18

Cheetah

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Playa del Seville
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19812

Có thể giao dịch

ID: 19320

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 19320

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn