Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: keylog
Vào lúc: 2019-03-20 20:14:54
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-11-26 00:00:00
Simon_Cardenas
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-27 11:36:36
2019-07-26 23:58:33
Offline
***.***.***.146
1793 giờ
41
2,312,350 $
( Trong người: 2,312,350 | Ngân hàng: 0 )
17
Santa Flora ( -2647.17993, 575.95001, 14.61 )
1920-07-07

Faggio

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 476
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Stretch

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 931
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 457
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19893

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 363

Có thể giao dịch

ID: 19043

Có thể giao dịch

ID: 19631

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19020

Có thể giao dịch

ID: 18945

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn