Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking Vehicle Mods
Vào lúc: 2019-05-16 14:00:32
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-11-12 00:00:00
Roberto_Khedira
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-02-10 18:01:19
2019-05-16 14:01:51
Offline
***.***.***.80
523 giờ
21
50,801,361 $
( Trong người: 50,700,293 | Ngân hàng: 101,068 )
77
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
1996-08-18

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1923
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tornado

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 1963
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 908
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 66 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 1313

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn