Ramon_Hernandez

VIP Gold

0
Warnings
8
Arrested
31
Crimes
2018-10-05 06:59:05
2019-10-18 22:05:05
Offline
***.***.***.181
545 giờ
18
2,885,465 $
( Trong người: 2,729,684 | Ngân hàng: 155,781 )
36
Market ( 1151.37, -1416.41003, 16.07 )
1992-06-14

Beagle

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 0
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Market
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1351
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Journey

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 960
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1988
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18916

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 19100

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn