Pia_BoPia
0
Warnings
2
Arrested
5
Crimes
2014-06-25 07:51:47
2019-08-08 19:45:12
Offline
***.***.***.165
2170 giờ
40
1,979,898 $
( Trong người: 1,010,507 | Ngân hàng: 969,391 )
10
Pershing Square ( 1514.75, -1628.12, 14.05 )
1914-01-01

BF Injection

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 787
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 139 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 139 () - 139 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2363
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Hustler

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 110 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 819
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Market
Máu: 718
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Picador

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 944
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 23 () - 76 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FCR-900

Vị trí đỗ: Bayside
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 24 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2445
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tornado

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Bullet

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 987
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Merit

Vị trí đỗ: Market
Máu: 912
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Market
Máu: 926
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 852
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 967
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 850
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Windsor

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 11704

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18934

Có thể giao dịch

ID: 1608

Có thể giao dịch

ID: 18913

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn