Phat_Gamer
0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2017-06-18 03:47:56
2019-08-11 16:21:52
Offline
***.***.***.181
1211 giờ
29
165,644,459 $
( Trong người: 690,822 | Ngân hàng: 164,953,637 )
5
Queens ( -2430.40991, 510.59, 29.93 )
1999-04-16

NRG-500

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 823
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 129 () - 160 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: El Quebrados
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1612
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Walton

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 1953
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Ambulance

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1891
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 363

Có thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

ID: 18916

Có thể giao dịch

ID: 19028

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn