Peter_Pan

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2019-06-08 03:58:30
2019-09-16 05:04:13
Offline
***.***.***.214
1014 giờ
24
405,138,464 $
( Trong người: 204,118,699 | Ngân hàng: 201,019,765 )
19
Flint County ( -890.97998, -1110.52002, 98.96 )
2000-10-07

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 930
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 6566
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stretch

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1746
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bus

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 386
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Vortex

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 30 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: None
Máu: 808
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 359

Không thể giao dịch

ID: 19064

Không thể giao dịch

ID: 18647

Không thể giao dịch

ID: 360

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn