Peter_Bernart
0
Warnings
5
Arrested
18
Crimes
2019-01-04 21:28:16
2019-08-19 10:44:38
Offline
***.***.***.182
159 giờ
9
1,736,800 $
( Trong người: 1,649,780 | Ngân hàng: 87,020 )
11
None ( 541, 1450.33997, 6000.47998 )
2003-05-11

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FCR-900

Vị trí đỗ: Market
Máu: 872
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 950
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 38 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19025

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn