Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Keylog
Vào lúc: 2019-10-13 23:45:35
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-06-21 00:00:00
Nguyendinh_Dung

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2019-10-06 09:49:25
2019-10-13 21:59:25
Offline
***.***.***.39
20 giờ
3
0 $
( Trong người: -229,308 | Ngân hàng: 229,308 )
2
Market ( 1242.10999, -1403.82996, 12.57 )
2000-02-20

Sadler

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 898
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 10 () - 36 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Market
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Flatbed

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Forklift

Vị trí đỗ: Market
Máu: 835
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18912

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn