Nguyen_NhatNam
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-08-25 01:47:45
2019-08-19 11:16:18
Offline
***.***.***.230
2156 giờ
34
50,791,782 $
( Trong người: 2,497 | Ngân hàng: 50,789,285 )
87
Market ( 1143.22998, -1383.47998, 13.8 )
1999-01-01

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Market
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1712
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Vortex

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 162 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3491
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

HPV1000

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 115 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Voodoo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Market
Máu: 863
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Burrito

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Shamal

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 19528

Có thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 360

Có thể giao dịch

ID: 360

Có thể giao dịch

ID: 358

Có thể giao dịch

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 345

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19080

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 18652

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 371

Không thể giao dịch

ID: 2976

Không thể giao dịch

ID: 1654

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn