Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/Reban
Vào lúc: 2019-08-04 22:02:48
Sẽ mở khóa vào lúc: 2020-01-01 00:00:00
Ngoquoc_Viet

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
2
Crimes
2015-06-01 11:15:37
2019-08-04 22:02:53
Offline
***.***.***.39
1471 giờ
31
74,857,774 $
( Trong người: 1,113,945 | Ngân hàng: 73,743,829 )
32
Queens ( -2396.78003, 505.98999, 29.59 )
1918-05-01

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1833
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 719
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Last Dime Motel
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18638

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn