Ng_Thinh
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2019-01-17 20:23:00
2019-08-21 14:30:00
Offline
***.***.***.191
381 giờ
13
1,181,461 $
( Trong người: 1,220,104 | Ngân hàng: -38,643 )
53
Market ( 1139.48999, -1423.23999, 15.62 )
2003-07-10

NRG-500

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 893
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1897
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19515

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn