Nam_Rogger
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2018-03-09 18:40:05
2019-09-14 00:44:26
Offline
***.***.***.179
144 giờ
9
4,686,993 $
( Trong người: 4,522,119 | Ngân hàng: 164,874 )
3
Palomino Creek ( 2314.86011, -14.23, 26.74 )
1918-08-07

Buffalo

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 934
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 719
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 836
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 741
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 90 () - 113 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 670
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 109 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 2113
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 4 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn