MinhDy_Ciute

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
11
Crimes
2018-11-14 14:25:34
2019-09-16 03:28:25
Offline
***.***.***.39
749 giờ
20
100,664,092 $
( Trong người: 8,194,096 | Ngân hàng: 92,469,996 )
0
Queens ( -2402.87012, 516.79999, 30.38 )
2003-11-05

Sultan

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1603
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1942
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Banshee

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 975
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 892
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 345

Không thể giao dịch

ID: 18931

Có thể giao dịch

ID: 18978

Không thể giao dịch

ID: 18978

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn