Luu_Bi
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-07-02 18:30:44
Offline
***.***.***.48
1290 giờ
37
48,649,149 $
( Trong người: 551,486 | Ngân hàng: 48,097,663 )
53
None ( 544.58002, 1462.64001, 6000.47998 )
2000-10-10

Sanchez

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 778
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Market
Máu: 856
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: - AK-47
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Squalo

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 864
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun - Shotgun
Màu sắc : 211 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 55 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Desert Eagle - Shotgun
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Greenwood

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jetmax

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 818
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 807
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sabre

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 375
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Euros

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 1950
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Slamvan

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1786
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2964
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 823
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn