Luong_Nam
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-09-15 11:53:18
2019-08-17 19:49:47
Offline
***.***.***.120
386 giờ
14
2,196,825 $
( Trong người: 138,576 | Ngân hàng: 2,058,249 )
27
Las Venturas Airport ( 1494.53003, 1519.38, 10.81 )
2000-09-09

PCJ-600

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 815
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 717
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2550
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 827
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 19112

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn