Luan_Sebastian
1
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-03-11 19:14:47
2019-08-18 20:53:44
Offline
***.***.***.72
2597 giờ
46
6,103,591 $
( Trong người: 4,226,470 | Ngân hàng: 1,877,121 )
8
Mulholland Intersection ( 1473.75, -1016.45001, 26.37 )
1993-03-15

Club

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 949
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 696
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 65 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1745
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Picador

Vị trí đỗ: Las Venturas Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 96 () - 26 ()
Độ bánh xe : Không có

Shamal

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19136

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn