LacThanh_Dat

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
Không rõ
2019-09-15 20:44:09
Offline
***.***.***.5
2025 giờ
36
142,392,321 $
( Trong người: 3,019,255 | Ngân hàng: 139,373,066 )
132
Queens ( -2340.66992, 452.69, 34.63 )
1999-08-10

Sadler

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 927
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 75 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 53 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 900
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 26 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

Dumper

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ID: 19007

Có thể giao dịch

ID: 19592

Có thể giao dịch

ID: 18922

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 325

Có thể giao dịch

ID: 11738

Có thể giao dịch

ID: 366

Có thể giao dịch

ID: 18650

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18934

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn