Kwon_Kuro

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2016-08-07 07:35:32
2019-09-15 20:48:54
Offline
***.***.***.130
262 giờ
14
31,429,649 $
( Trong người: 573,253 | Ngân hàng: 30,856,396 )
39
Market ( 1296.47998, -1445.33997, 0.44 )
1999-09-10

Sadler

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 404
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 107 () - 70 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1972
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Uranus

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Banshee

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 3385
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19319

Có thể giao dịch

ID: 18636

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 18964

Có thể giao dịch

ID: 18917

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn