KiRi_kiRiTo
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-07-02 06:23:14
2019-08-08 15:12:02
Offline
***.***.***.63
1054 giờ
25
84,783,782 $
( Trong người: 206,531 | Ngân hàng: 84,577,251 )
10
Downtown ( -1553.83997, 638.66998, 7.32 )
1999-06-22

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 923
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 679
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 357

Có thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18675

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 0

Không thể giao dịch

ID: 0

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 345

Không thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18919

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn