Kelvin_Clown

VIP Gold

0
Warnings
5
Arrested
20
Crimes
2014-10-07 11:14:22
2019-09-16 07:58:07
Online
***.***.***.182
1020 giờ
28
535,085,953 $
( Trong người: 20,221,177 | Ngân hàng: 514,864,776 )
21
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
2001-11-17

Leviathan

Vị trí đỗ: Chinatown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Chinatown
Máu: 6960
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1351
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 886
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 65 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 961
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 55 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn