Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam BQT
Vào lúc: 2019-04-14 19:30:03
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-12-21 00:00:00
KLSBoss_KillDz
0
Warnings
2
Arrested
7
Crimes
2018-09-06 05:35:19
2019-08-04 11:06:05
Offline
***.***.***.72
213 giờ
10
10,623,502 $
( Trong người: 10,123,300 | Ngân hàng: 500,202 )
9
Palomino Creek ( 2307.97998, -13.6, 27.5 )
1918-01-01

Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 363

Không thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn