Jidan_Zahara
0
Warnings
10
Arrested
29
Crimes
2018-10-18 20:49:44
2019-08-22 16:55:45
Offline
***.***.***.155
888 giờ
22
2,169,677 $
( Trong người: 1,712,291 | Ngân hàng: 457,386 )
74
Queens ( -2469.5, 500.85001, 30.08 )
1998-09-05

Banshee

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Remington

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 928
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 559
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19424

Có thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 19085

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 345

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn