Jase_Louis
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2019-03-25 00:33:52
2019-04-25 03:12:47
Offline
***.***.***.34
147 giờ
8
25,915,709 $
( Trong người: 3,187,372 | Ngân hàng: 22,728,337 )
36
Market ( 1183.64001, -1360.10999, 14.23 )
1996-04-18

Faggio

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 740
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 44 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 870
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 82 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1884
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1620
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Firetruck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1933
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 19306

Không thể giao dịch

ID: 19487

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn