Jack_KullN

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2015-03-19 13:06:35
2019-09-15 15:22:02
Offline
***.***.***.217
1006 giờ
28
28,610,550 $
( Trong người: 27,408,351 | Ngân hàng: 1,202,199 )
115
Idlewood ( 1814.92004, -1575.31006, 13.55 )
1997-09-09

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 896
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 582
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle - Desert Eagle - Desert Eagle
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 897
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 903
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Country Rifle - Desert Eagle
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Phoenix

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 912
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3840
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19036

Không thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn