Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/GiamAn/CTV16
Vào lúc: 2019-08-21 19:50:38
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-09-15 00:00:00
Jack_Alex
0
Warnings
1
Arrested
0
Crimes
2017-07-31 07:23:42
2019-05-15 14:16:15
Offline
***.***.***.13
64 giờ
6
36,267,216 $
( Trong người: 651,595 | Ngân hàng: 35,615,621 )
24
Las Venturas Airport ( 1738.31995, 1350.98999, 10.22 )
1991-03-01

Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 72 () - 89 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 25 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn