Inu_Chan

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2019-07-19 07:51:40
2019-09-15 22:49:02
Offline
***.***.***.114
241 giờ
11
5,634,928 $
( Trong người: 1,607,612 | Ngân hàng: 4,027,316 )
8
Santa Maria Beach ( 381.78, -2075.31006, 7.84 )
2000-05-28

Banshee

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 21 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sanchez

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegant

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 559
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tractor

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 893
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 1453
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 27 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bandito

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 850
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19079

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19031

Có thể giao dịch

ID: 18890

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn