Hoang_HuyTan
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-12-13 08:07:55
2019-05-12 11:26:50
Offline
***.***.***.8
717 giờ
22
36,550,933 $
( Trong người: 2,354,633 | Ngân hàng: 34,196,300 )
2
Idlewood ( 1814.26001, -1574.91003, 13.78 )
1999-12-17

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 967
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 939
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2372
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle - Desert Eagle
Màu sắc : 118 () - 118 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2378
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 2373
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn