GTA_Junichiro
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-11-22 22:13:22
2019-04-21 18:20:28
Offline
***.***.***.79
950 giờ
22
2,382,402 $
( Trong người: 925,680 | Ngân hàng: 1,456,722 )
87
Santa Flora ( -2623.59009, 584.03998, 15.62 )
2003-11-25

Tampa

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 5536
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 559
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 707
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn