Francisco_Chavarria
0
Warnings
0
Arrested
4
Crimes
2015-03-28 19:25:39
2019-09-06 17:26:37
Offline
***.***.***.120
1534 giờ
34
213,540,375 $
( Trong người: 5,287,882 | Ngân hàng: 208,252,493 )
139
Market ( 1126.40002, -1388.33997, 13.28 )
2014-01-01

Cadrona

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Washington

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 723
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sparrow

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 577
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Glendale

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 76 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Faggio

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 829
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 19562

Có thể giao dịch

ID: 19587

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 2614

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn