Dolce_Gabbana
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-10-24 06:36:48
2019-08-02 02:12:18
Offline
***.***.***.88
2169 giờ
30
36,365,250 $
( Trong người: 295,594 | Ngân hàng: 36,069,656 )
66
Market ( 1267.58997, -1376.14001, 13.4 )
2001-08-18

Sabre

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1923
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Virgo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1597
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hermes

Vị trí đỗ: Chinatown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tropic

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 869
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 158 () - 158 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 834
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 241 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 241 () - 241 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 241 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Greenwood

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 25 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Phoenix

Vị trí đỗ: Chinatown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Chinatown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Buffalo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1966
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19520

Có thể giao dịch

ID: 19521

Có thể giao dịch

ID: 19801

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn