Dell_Winer
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
Không rõ
2019-07-31 11:21:26
Offline
***.***.***.174
1831 giờ
36
8,528,575 $
( Trong người: 3,207,243 | Ngân hàng: 5,321,332 )
56
Market ( 1297.21997, -1442.59998, 0.22 )
2000-03-01

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 637
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Club

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 979
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 35 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 52 () - 73 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Financial
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 889
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 864
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18969

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn