David_Guetta

VIP Sliver

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-08-07 10:35:53
2019-09-16 00:44:56
Offline
***.***.***.220
640 giờ
19
38,204,933 $
( Trong người: 1,298,251 | Ngân hàng: 36,906,682 )
3
Santa Maria Beach ( 382.98001, -2085.69995, 8.87 )
1998-03-14

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Taxi

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Reefer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 934
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 829
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 10 () - 10 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1758
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 561
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 2985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 221 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 910
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1935
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn